Moet ik mijn vergoeding voor vrijwilligerswerk opgeven bij de Belastingdienst?

Vrijwilligers kunnen een onbelaste vergoeding krijgen. Als de hoogte van deze vrijwilligersvergoeding onder bepaalde grenzen blijft, hoeft u hierover geen belasting te betalen.

Voorwaarden vrijwilligersvergoeding

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding waarover u geen belasting hoeft te betalen:

U krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar.
U bent 23 jaar of ouder en u krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor de totale vergoeding voor uw werkzaamheden plus de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
U bent jonger dan 23 jaar en u krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor de totale vergoeding voor uw werkzaamheden plus de eventuele vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
Voorwaarden vrijwilliger

lees meer...

U bent vrijwilliger als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U verricht werkzaamheden voor een sportvereniging, een sportstichting of voor een organisatie zonder winstoogmerk. Deze organisatie is geen besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv).
U bent niet in dienst bij de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.
U doet het werk niet voor uw beroep.
De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die u eraan besteedt.
Lees meer...

Meer informatie over de vrijwilligersregeling vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon.
 

Taalcoach voor vluchtelingen (Vacature v.d. maand)

Help jij vluchtelingen bij het leren van de taal en maak je hen wegwijs in De Ronde Venen?  lees meer...

Website ontwikkeld door Internetbureau uit Utrecht: Two Visions