Netwerkbijeenkomsten

Welke organisaties zijn er op maatschappelijk vlak actief in Uithoorn? Met wie kunt u een activiteit gaan opzetten en welke activiteiten worden er al georganiseerd?

Twee maal per jaar kunt u op een laagdrempelige manier kennis maken met collega organisaties uit Uithoorn tijdens het netwerkoverleg. Elke deelnemer krijgt kans zichzelf en de nieuwste activiteiten en projecten te delen. Er worden verbindingen gemaakt tussen initiatieven en projecten. Maatschappelijke organisaties krijgen meer kennis van de sociale kaart en kunnen elkaar makkelijker bereiken voor samenwerking, overleg of overdracht. Dit komt de organisaties te goede, maar natuurlijk ook alle deelnemers en clienten uit Uithoorn. In het netwerkoverleg wordt elke keer een organisatie gevraagd zichzelf te presenteren. Dit kunnen vrijwilligersorganisaties zijn of professionele organisaties die voor maatschappelijke organisaties en/of hun clienten van belang kunnen zijn.

Maatschappelijke organisaties worden minimaal een maand van tevoren uitgenodigd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar lijkt het u leuk en nuttig bij het netwerkoverleg aan te sluiten? Neemt u dan vooral contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

 

vrijwillige tolk Arabisch, Tigrinya of Dari/Farsi (vacature van de maand)

VluchtelingenWerk Midden-Nederland, locatie Uithoorn zoekt vrijwillige tolken die Arabisch, Tigrinya of Dari/Farsi spreken en willen ondersteunen bij de voorlichting aan statushouders.

Lees hier meer!

Website ontwikkeld door Internetbureau uit Utrecht: Two Visions