Over het steunpunt

Op deze website vindt u allerlei activiteiten waarmee het Steunpunt Vrijwilligerswerk zich bezig houdt. Het Steunpunt richt zich zowel op vrijwilligers, mensen die vrijwilligers zoeken als organisaties (vrijwilligers- en maatschappelijke -).

Vrijwilligerswerk onstaat vaak uit ideëel oogpunt: men wil iets betekenen voor een ander of de maatschappij. Men wil zich inzetten voor jongeren, gehandicapten, dieren of ouderen, voor sport, school, kerk, stichting of club en is bereid dit te doen zonder daarvoor een geldelijke beloning te vragen.

Toch is het ook van belang in sommige situaties op informatie en advies te kunnen terugvallen. Ook daarvoor is het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Op deze website vindt u daarom informatie over de vrijwilligersverzekering, die de gemeente voor alle vrijwilligers heeft afgesloten.  Het Steunpunt is tussenpersoon voor deze verzekering en middels deze website kunt u ook direct digitaal uw schade aangeven.

Soms willen organisaties hun vrijwilligers tegemoet komen, of willen vrijwilligers een tegemoetkoming in kosten die zij voor hun vrijwilligerswerk maken. Daarom is op deze website ook een hoofdstuk over vrijwilligersvergoedingen opgenomen.

Voor vragen en advies over andere vrijwilligersaangelegenheden, voor overleg bij het opzetten of veranderen van uw organisatie, over de werving van vrijwilligers of speciale doelgroepen, over PR en andere zaken, kunt u tevens met de coördinator van het Steunpunt overleggen. U kunt voor vragen of opmerkingen altijd een e-mail sturen aan het Steunpunt Vijwilligerswerk.

Verkeersregelaars voor techniek driedaagse

Op de techniekdriedaagse op 5, 6 en 7 november komen 3600 kinderen technische workshops volgen. Help jij mee als verkeersregelaar?  lees meer...

Website ontwikkeld door Internetbureau uit Utrecht: Two Visions