VOG (verklaring omtrent gedrag)

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.  Met de VOG (verklaring omtrent het gedag) toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maakt u het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft u ook een signaal af dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap richting een veilig klimaat binnen uw organisatie.

VOG aanvragen

Met een speciaal formulier dat de organisatie invult en wat vervolgens aangevuld wordt door de betreffende vrijwilliger, kunt u via de gemeente een VOG aanvragen. U kan het ook makkelijker maken voor u en uw vrijwilligers door te regelen dat zij de VOG digitaal kunnen aanvragen. Hoe u dit regelt kunt u hier lezen.

Gratis digitale VOG

Vanwege deze positieve effecten heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het vergoeden van VOG’s per 1 januari 2015 om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties onder voorwaarden een gratis digitale VOG kunnen krijgen. Hiermee is de aanvraagprocedure enorm vereenvoudigd. Vrijwilligersorganisaties hoeven niet meer te declareren, maar de vrijwilligers krijgen een digitale VOG-aanvraag direct gratis. Deze regeling duurt tot 31 december 2016 (met intentie tot verlenging) voor een maximum van 100.000 VOG’s per jaar. Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor wie?

Niet alle organisaties komen in aanmerking voor het gratis VOG. Klik hier om te kijken welke voorwaarden er voor uw organisatie gelden.

Procedure

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u straten met de aanvraagprocedure voor het gratis VOG. U kan dit doen door gebruik te maken van deze link.

Contactpunten

Om de aanmelding van vrijwilligersorganisaties in goede banen te leiden, zijn er contactpunten. Bij deze contactpunten kunt u terecht met vragen over de procedure, de voorwaarden en natuurlijk over preventief beleid. Zij helpen u graag op pad naar een veilige omgeving binnen uw organisatie. De contactpunten zijn:

Website ontwikkeld door Internetbureau uit Utrecht: Two Visions