kleine coronahulp ondersteunt initiatieven

Financiele bijdrage voor jouw initiatief

Kleinecoronahulp is een samenwerking van verschillende fondsen die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haella Stichting. Zij kunnen een bijdrage leveren aan projecten tegen eenzaamheid, voor dak- en thuislozen of m.b.t. voedselvoorziening, ontstaan in de coronacrisis. Via de site www.kleinecoronahulp.nl kan je bijdrage aanvragen voor je initiatief. Geef aan wat je van plan bent, voor wie en wat je van ons nodig hebt. De bijdrage is maximaal 2.500 euro.

Waarvoor kan je een aanvraag indienen?

Eenzaamheid: Initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid. Het gaat dan om buurtinitiatieven die net iets groter zijn dan dat de vrijwilligers zelf kunnen betalen.
Dak- en thuislozen: Kleine initiatieven gericht op alternatieve opvang van dak- en thuislozen. Ze steunen deze projecten wanneer ze geen onderdeel zijn van een groter plan.
Voedselvoorziening: Kleine initiatieven die helpen bij voedselvoorziening in noodgevallen. Bijvoorbeeld voor mensen die in de problemen komen door het sluiten van de voedselbanken.

Wie kunnen bij hen terecht?

Stichtingen en verenigingen uit heel Nederland die zich richten op de meest kwetsbaren in de samenleving.
Groepjes van minimaal 3 (buurt)bewoners.

Lees meer op de website van kleinecoronahulp

Vacature van de maand:

Help jij ervoor zorgen dat nesten worden beschermd en jongen veilig opgroeien? Word weidevogelbeschermer!

lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht

Website beheerd door Smyler Web