Netwerkbijeenkomsten

Welke organisaties zijn er op maatschappelijk vlak actief in Uithoorn? Met wie kunt u een activiteit gaan opzetten en welke activiteiten worden er al georganiseerd?

Twee maal per jaar kunt u op een laagdrempelige manier kennis maken met collega organisaties uit Uithoorn tijdens het netwerkoverleg. Elke deelnemer krijgt de kans zichzelf en de nieuwste activiteiten en projecten te delen. Er worden verbindingen gemaakt tussen initiatieven en projecten. Maatschappelijke organisaties krijgen meer kennis van de sociale kaart en kunnen elkaar makkelijker bereiken voor samenwerking, overleg of overdracht. Dit komt de organisaties ten goede, maar natuurlijk ook alle deelnemers en clienten uit Uithoorn. In het netwerkoverleg wordt elke keer een organisatie gevraagd zichzelf te presenteren. Dit kunnen vrijwilligersorganisaties zijn of professionele organisaties die voor maatschappelijke organisaties en/of hun clienten van belang kunnen zijn. In verband met de ontwikkelingen is de netwerkbijeenkomst op 24 maart 2020 verzet. Een nieuwe datum volgt.

Maatschappelijke organisaties worden minimaal een maand van tevoren uitgenodigd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar lijkt het u leuk en nuttig bij het netwerkoverleg aan te sluiten? Neemt u dan vooral contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

 

Mensen maken Nederland viert een jaar lang de vrijwillige inzet voor een ander. We zetten ons samen in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het is om dit te doen!

Lees hier meer.

 

Website beheerd door Smyler Web